Ben, 2011

Ben, 2011

 Alex, 2012

Alex, 2012

 Ely, 2011

Ely, 2011

 Emmett, 2013

Emmett, 2013

 Carlos, 2013

Carlos, 2013

 Dallas lying on the bed, 2012

Dallas lying on the bed, 2012

 Devotion, 2012

Devotion, 2012

 Michael, 2014

Michael, 2014

 Pillows, 2013

Pillows, 2013

 Bucky, 2013

Bucky, 2013

 Self-portrait (muscle shirt), 2013

Self-portrait (muscle shirt), 2013

 Jeans, 2014

Jeans, 2014

 Hunter, 2011

Hunter, 2011

 Laurel, 2014

Laurel, 2014

 Erica and Krista, 2012

Erica and Krista, 2012

 Betsy, 2013

Betsy, 2013

 Self-portrait (bed), 2011

Self-portrait (bed), 2011

Jon_2014.jpg
 Tim, 2014

Tim, 2014

 Herb, 2013

Herb, 2013

 Josh on the bed, 2014

Josh on the bed, 2014

 Ashley, 2012

Ashley, 2012

 Jet, 2013

Jet, 2013

 Vanessa, 2013

Vanessa, 2013

 Hunter and Jeffry, 2012

Hunter and Jeffry, 2012

 Connor, 2012

Connor, 2012

 Hand, 2013

Hand, 2013

 Nino, 2012

Nino, 2012

 Aiden, 2012

Aiden, 2012

 TT, 2012

TT, 2012

 Towels, 2014

Towels, 2014

 Betsy on the bed, 2013

Betsy on the bed, 2013

 Esvan, 2013

Esvan, 2013

 Ryan and Josh, 2013

Ryan and Josh, 2013

 Self-portrait (hotel), 2012

Self-portrait (hotel), 2012

 Table, 2013

Table, 2013

 D'Hana, 2012

D'Hana, 2012

 Gaige, 2012

Gaige, 2012

 Vinnie, 2011

Vinnie, 2011

 Amiee and Lauren, 2012

Amiee and Lauren, 2012

 Boots, 2013

Boots, 2013

 Cassidy, 2012

Cassidy, 2012

 Self-portrait (bath), 2012

Self-portrait (bath), 2012

 Colby, 2012

Colby, 2012

 Dallas, 2012

Dallas, 2012

 Allan, 2014

Allan, 2014

 Jess and Vanessa, 2013

Jess and Vanessa, 2013

 Douglas, 2012

Douglas, 2012

 Gaige sitting on the bed, 2012

Gaige sitting on the bed, 2012

 Gregg, 2011

Gregg, 2011

 Kim, 2014

Kim, 2014

 Korrie lying on the bed, 2012

Korrie lying on the bed, 2012

 Tariq, 2012

Tariq, 2012

 Luis, 2012

Luis, 2012

 Self-portrait (truck), 2013

Self-portrait (truck), 2013

 Taan, 2012

Taan, 2012

 Jillian, 2014

Jillian, 2014

 Korrie, 2012

Korrie, 2012

 Self-portrait (reaching), 2014

Self-portrait (reaching), 2014

 Ben, 2011
 Alex, 2012
 Ely, 2011
 Emmett, 2013
 Carlos, 2013
 Dallas lying on the bed, 2012
 Devotion, 2012
 Michael, 2014
 Pillows, 2013
 Bucky, 2013
 Self-portrait (muscle shirt), 2013
 Jeans, 2014
 Hunter, 2011
 Laurel, 2014
 Erica and Krista, 2012
 Betsy, 2013
 Self-portrait (bed), 2011
Jon_2014.jpg
 Tim, 2014
 Herb, 2013
 Josh on the bed, 2014
 Ashley, 2012
 Jet, 2013
 Vanessa, 2013
 Hunter and Jeffry, 2012
 Connor, 2012
 Hand, 2013
 Nino, 2012
 Aiden, 2012
 TT, 2012
 Towels, 2014
 Betsy on the bed, 2013
 Esvan, 2013
 Ryan and Josh, 2013
 Self-portrait (hotel), 2012
 Table, 2013
 D'Hana, 2012
 Gaige, 2012
 Vinnie, 2011
 Amiee and Lauren, 2012
 Boots, 2013
 Cassidy, 2012
 Self-portrait (bath), 2012
 Colby, 2012
 Dallas, 2012
 Allan, 2014
 Jess and Vanessa, 2013
 Douglas, 2012
 Gaige sitting on the bed, 2012
 Gregg, 2011
 Kim, 2014
 Korrie lying on the bed, 2012
 Tariq, 2012
 Luis, 2012
 Self-portrait (truck), 2013
 Taan, 2012
 Jillian, 2014
 Korrie, 2012
 Self-portrait (reaching), 2014

Ben, 2011

Alex, 2012

Ely, 2011

Emmett, 2013

Carlos, 2013

Dallas lying on the bed, 2012

Devotion, 2012

Michael, 2014

Pillows, 2013

Bucky, 2013

Self-portrait (muscle shirt), 2013

Jeans, 2014

Hunter, 2011

Laurel, 2014

Erica and Krista, 2012

Betsy, 2013

Self-portrait (bed), 2011

Tim, 2014

Herb, 2013

Josh on the bed, 2014

Ashley, 2012

Jet, 2013

Vanessa, 2013

Hunter and Jeffry, 2012

Connor, 2012

Hand, 2013

Nino, 2012

Aiden, 2012

TT, 2012

Towels, 2014

Betsy on the bed, 2013

Esvan, 2013

Ryan and Josh, 2013

Self-portrait (hotel), 2012

Table, 2013

D'Hana, 2012

Gaige, 2012

Vinnie, 2011

Amiee and Lauren, 2012

Boots, 2013

Cassidy, 2012

Self-portrait (bath), 2012

Colby, 2012

Dallas, 2012

Allan, 2014

Jess and Vanessa, 2013

Douglas, 2012

Gaige sitting on the bed, 2012

Gregg, 2011

Kim, 2014

Korrie lying on the bed, 2012

Tariq, 2012

Luis, 2012

Self-portrait (truck), 2013

Taan, 2012

Jillian, 2014

Korrie, 2012

Self-portrait (reaching), 2014

show thumbnails